اندازه گیری سطح پرولاکتین

اندازه گیری سطح پرولاکتین

اندازه گیری سطح پرولاکتین : پرولاکتین هورمونی است که توسط غده هیپوفیز تولید می شود. این آزمایش اغلب برای تشخیص و نظارت بر مشکلات بیماری در غده …

پاسخ

4 × دو =