فتق دیسک

فتق دیسک

فتق دیسک زمانی اتفاق می افتد که یک دیسک در ستون مهره ها بیش ازحد بیرون زده باشد. بین هر جفت مهره در ستون فقرات یک دیسک با یک مرکز اسفنجی وجود دارد.

پاسخ

16 − ده =