هیدروسفالی در کودکان

هیدروسفالی در کودکان

هیدروسفالی در کودکان وقتی به وجود می آید که مقدار بیش از حد مایع ( مایع مغزی نخاعی یا CSF ) در اطراف مغز تجمع یابد. کودک می تواند با هیدروسفالی…

پاسخ

چهار − دو =