اندازه گیری سطح پرولاکتین

چرا باید تست اندازه گیری سطح پرولاکتین را انجام دهیم ؟

اندازه گیری سطح پرولاکتین : پرولاکتین هورمونی است که توسط غده هیپوفیز تولید می شود. این آزمایش اغلب برای تشخیص و نظارت بر مشکلات بیماری در غده هیپوفیز استفاده می شود. در اثر استرس، بیماری، تروما یا جراحی ، سطح پرولاکتین بالا و پایین می رود. معمولاً بر اثر متوقف شدن چرخه قاعدگی ( آمنوره ) و وجود تومورها سطح این هورمون افزایش می یابد.

اندازه گیری سطح پرولاکتین

روش انجام تست اندازه گیری سطح پرولاکتین :

برای این آزمایش نمونه خون لازم است که با قرار دادن سوزن داخل رگ خونگیری انجام می شود.

آمادگی جهت انجام تست :

هیچ آمادگی برای این تست لازم نیست.

محدوده های مرجع :

محدوده های مرجع دامنه افراد سالم را مشخص می کنند که پس از آزمایش گروه بزرگی از افراد سالم ایجاد می شوند. دامنه های مرجع ممکن است در بین افراد مختلف، آزمایشگاه ها و بیمارستان ها متفاوت باشد. این وظیفه شماست که برای دریافت نتایج آزمایش خود مراجعه کنید. از آزمایشگاه یا بخشی که این تست را انجام داده اید سوال کنید که چطور باید نتیجه آزمایش خود را دریافت کنید.

 • مرد بالغ : کمتر از 20 نانوگرم در میلی لیتر
 • زن بالغ : کمتر از 28 نانوگرم در میلی لیتر
 • زنان باردار:
 1. سه ماهه اول : کمتر از 80 نانوگرم در میلی لیتر
 2. سه ماهه دوم : کمتر از 160 نانوگرم در میلی لیتر
 3. سه ماهه سوم : کمتر از 400 نانوگرم در میلی لیتر

تفسیر نتایج اندازه گیری سطح پرولاکتین :

افزایش سطح پرولاکتین ممکن است نشان دهنده موارد زیر باشد :

 •  تومور غده هیپوفیز
 •  آمنوره
 •  کم کاری تیروئید
 •  برخی از سندرم های هیپوفیز یا دستگاه تولید مثل
 •  نارسایی کلیه

کاهش سطح پرولاکتین ممکن است نشان دهنده :

 • کاهش خونرسانی به غده هیپوفیز
 • نارسایی غده هیپوفیز

با پزشک خود در مورد نتایج، گزینه های درمانی و در صورت لزوم انجام آزمایش های بیشتر صحبت کنید. اگر سؤالی درباره نتایج خود دارید از پزشکتان بپرسید.