ادم مغزی در کودکان

ادم مغزی در کودکان

ادم مغزی در کودکان به معنای تورم در مغز کودک می باشد. اِدم مغزی در اثر وجود مایع در بافت مغزی در اثر آسیب به مغز یا شرایطی از این دست ایجاد می شود…

پاسخ

5 + هجده =