جراح مغز و اعصاب

جراح مغز و اعصاب

یک جراح مغز و اعصاب ، ناهنجاری هایی که بر روی سیستم عصبی بدن تاثیر می گذارد را تشخیص داده و درمان می کند. این شبکه پیچیده بدن، دارای

پاسخ

پنج × پنج =