جوش دادن ستون فقرات

جوش دادن ستون فقرات

فیوژن ستون فقرات یا جوش دادن ستون فقرات روشی است که باعث می شود دو یا چند استخوان در ستون فقرات (مهره ها) به هم بپیوندند (فیوز شوند)….

پاسخ

بیست + هفده =