رادیکولوپاتی گردنی

رادیکولوپاتی گردنی

رادیکولوپاتی گردنی یا دردهای تیر گردنی زمانی ایجاد می شود که رشته های عصبی گردنی ( اعصاب سرویکال ) در تنگنا یا تحت فشار باشند. این وضعیت ممکن است…

پاسخ

هفده − ده =