فتق دیسک چیست

فتق دیسک چیست

فتق دیسک چیست : Herniated Disk ( فتق دیسک ) ، ستون فقرات از مهره ها و دیسک تشکیل شده است. دیسک ها مانند بالش های نرمی بین مهره های ستون فقرات…

پاسخ

نوزده + نه =