چطور از کمر بند استفاده کنیم

چطور از کمر بند استفاده کنیم

چطور از کمر بند استفاده کنیم : کمر بند یک وسیله ی به شکل بدن است که در اطراف تنه پیچیده می شود و از پشت، شکم و لگن محافظت…

پاسخ

2 × 2 =