گلیوبلاستوما

گلیوبلاستوما

گلیوبلاستوما ، یا همان درجه چهار آستروسیتوما، نوعی سرطان مغزی است. تومورهای گلیوبلاستوما از رشد بیش از حد سلولهای طبیعی مغز تشکیل می­شوند.

پاسخ

4 × 4 =